CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH

DUY ANH COMPUTER

Hotline: 091.232.1919 (Xuân Hòa) - 0948.7273.97 (Xuân Anh)

Dell Precision Workstation – Dell PowerEdge

Dell Precision 3630 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision 3630 ( 300W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 3630

  Công suất: 300 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

3.400.000
Dell Precision 3630 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision 3630 ( 460W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 3630

  Công suất: 460 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

4.300.000
Dell Precision 3620 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision 3620 ( 365W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 3620

  Công suất: 365 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

3.600.000
Dell Precision T7400 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T7400 ( 1000W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T7400

  Công suất: 1000 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

2.800.000
Dell Precision T5400 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5400 ( 875W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5400

  Công suất: 875 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

2.200.000
Dell Precision 690 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision 690 ( 750W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 690

  Công suất: 750 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

1.800.000
Dell Precision 490 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision 490 ( 750W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 490

  Công suất: 750 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

1.480.000
Dell Precision T7910 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T7910 ( 1300W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T7910

  Công suất: 1300 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

12.400.000
Dell Precision T7610 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T7610 ( 1300W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T7610

  Công suất: 1300 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

8.200.000
Dell Precision T7600 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T7600 ( 1300W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T7600

  Công suất: 1300 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

7.600.000
Dell Precision T5810 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5810 ( 685W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5810

  Công suất: 685 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

7.200.000
Dell Precision T5810 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5810 ( 825W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5810

  Công suất: 825 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

8.400.000
Dell Precision T7500 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T7500 ( 1100W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T7500

  Công suất: 1100 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

4.200.000
Dell Precision T5610 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5610 ( 825W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5610

  Công suất: 825 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

8.400.000
Dell Precision T5610 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5610 ( 625W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5610

  Công suất: 685 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

6.800.000
Dell Precision T5500 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5500 ( 875W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5500

  Công suất: 875 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

3.800.000
Dell Precision T5600 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T5600 ( 625W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T5600

  Công suất: 625 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

6.800.000
Dell Precision T3610 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T3610 ( 625W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T3610

  Công suất: 625 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

4.300.000
Dell Precision T3600 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T3600 ( 425W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T3600

  Công suất: 425 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

3.800.000
Dell Precision T3500 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T3500 ( 525W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation T3500

  Công suất: 525 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

2.200.000
Dell Precision T1700,XE2 Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T1700, XE2 ( 365W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 1700 MT

  Công suất: 365 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

2.300.000
Dell Precision T1700 MT Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T1700 ( 290W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 1700 MT

  Công suất: 290 Walt

  Kiểu dạng: Mini Tower ( MT )

  Part/Model Numbers:

1.860.000
Dell Precision T1700 SFF Power Supply - Bộ nguồn máy Dell Precision T1700 SFF ( 255W )
 • Sử dụng cho: DELL Precision Workstation 1700 SFF

  Công suất: 255 Walt

  Kiểu dạng: Small Form Factory ( SFF )

  Part/Model Numbers:

   

1.680.000

Thông tin liên hệ

dathongbao

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC DUY ANH - DUY ANH COMPUTER

Địa chỉ:  119/28 đường Ba tháng Hai, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 325 328 - 091 232 1919

Hotline: 091 232 1919

Email: info@dell24h.com; dell24honline@yahoo.com

GPKD số: 0309535177 do Sở KH&ĐT cấp ngày 02/01/2010

1
Bạn cần hỗ trợ?